Om

Hashtags.no er en innholdsaggregator basert på Twitters emneord, på engelsk kalt hashtags. Alle ord som norske twitrere skriver i twittermeldingen som med # (hashtegn) foran blir snappet opp og aggregert sammen i vår tjeneste. Topplisten kan også følges automatisk på Twitter ved å følge twitter-brukeren @hashtagsno.

Tjenesten er utviklet og eies av Morten Jacobsen og Axel Haugan.

Vi ble først kjent med hverandre på en roadtrip til Las Vegas under et opphold på gründerskolen i San Francisco sommeren 2004. Den først idéen vår ble unnfanget på den turen og den handlet om øl-merket knøttepils. Ølmerket ble aldri lansert, men vi har flere andre startups under vesten og Hashtags.no er noe vi har laget på lange kvelder etter jobb. Denne tjenesten er bootsrappet på vår fritid og har ingen koblinger mot våre vanlige arbeidsgivere VG Multimedia og Finn.no.

Formålet med denne bloggen er å få dine tilbakemeldinger på tjenesten. Hva fungerer, hva fungerer ikke og hva bør vi gjøre annerledes?